Redakcja

Redaktor naczelny

Michał Roguski
e-mail: redakcja@wspolnapogon.pl
tel: 508948148

 

Zastępca redaktora naczelnego

Oskar Antoni Masternak

 

Dziennikarze

Patrycja Wilczak
Agata Nowalany
Magdalena Czajkowska
Marta Czajkowska

 

Fotoreporterzy

Mateusz Szklarski
Tamara Medyńska

Reklama